Zaštita privatnosti

Ova pravila o privatnosti primjenjuju se na svakoga tko se, u skladu s upotrebom web stranice www.marunails.hr, smatra korisnikom cijele web stranice, uključujući i njezine pod stranice.

Korisnik je svaka tvrtka ili pojedinac koji koristi ili posjećuje web stranicu www.marunails.hr (u daljnjem tekstu: korisnik).

Korištenjem web stranice korisnik potvrđuje da se slaže s ovom Politikom privatnosti.

Kontrolor osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka obrađenih u skladu s ovim pravilima je RITA, obrt za usluge, Trg bana J. Jelačića 1a, 34330 Velika, e-mail: info@marunails.hr , broj telefona: 091 6076 087, kojeg zastupa Marko Puntarić.

Zaštita osobnih podataka

RITA, obrt za usluge poštivat će vašu privatnost i koristiti će vaše osobne podatke isključivo u navedene svrhe. Pažljivo ćemo štititi vaše osobne podatke u skladu sa zakonodavstvom koje uređuje zaštitu osobnih podataka (Uredba EU 2016/679, važeći zakon o zaštiti osobnih podataka, Politika privatnosti i interni akti RITA, obrta za usluge)

Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: info@marunails.hr ili na adresu RITA, obrt za usluge, Trg bana J. Jelačića 1a, Velika 34330 – „Za službenika za zaštitu osobnih podataka RITA, obrt za usluge“. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprijeđenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada nas kontaktirate putem telefona ili e-pošte itd.).

Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac.

Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime i adresa radi ispunjenja naše ugovorne obveze isporuke proizvoda i usluga.

Ponekad vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: kontakt broj i e-mail adresa, adresa za dostavu, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim i debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje nam Vi pružate prilikom ispunjavanja obrazaca na našem web mjestu ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama.

Vaša prava

Vaša prava su slijedeća:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo u bilo kojem trenutku postaviti prigovor na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte voditelja obrade na e-mail: info@marunails.hr ili na adresu RITA, obrt za usluge, Trg bana J. Jelačića 1a, 34330 Velika – „Za službenika za zaštitu osobnih podataka RITA, obrt za usluge“.

Ako niste zadovoljni kako obrađujemo vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pojedinac također može podnijeti prigovor u vezi s obradom svojih osobnih podataka izravno nadležnom nadzornom tijelu, odnosno Vašu primjedbu možete uputiti na tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka – Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci Agencije za zaštitu osobnih podataka:

Martićeva ulica 14
HR – 10000 ZAGREB
Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ranije navedene svrhe.

Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što voditelj obrade razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Voditelj obrade će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole.

U slučaju da izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Nadalje, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Voditelj obrade će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Važno je napomenuti kako vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji pružaju usluge u ime i za račun voditelja obrade. Na primjer, za potrebe dostave naručenih proizvoda ili za slanje mailova i newslettera. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

Prijenos u treće zemlje

RITA, obrt za usluge koristi alate i usluge društvenih mreža koje imaju sjedište izvan EU. Dužni smo vas upozoriti kako treće strane koje upravljaju tim društvenim mrežama mogu prenijeti vaše osobne podatke u SAD gdje se isti dijele s obavještajnim službama sukladno propisima koji su na snazi u SAD.

Stalo nam je do zaštite vaših podataka i upravo zbog toga smo pokrenuli mehanizme koji će omogućiti još veću razinu vaše zaštite.

O svim poduzetim mjerama ćemo vas dodatno obavijestiti te ćemo po okončanju postupaka koji su u tijeku izmijeniti i naše politike. Ukoliko vas zanima na koji način treće strane mijenjaju svoja pravila o zaštiti podataka za Google LLC pročitajte ovdje.

Izvedba, učinkovitost i sigurnost informacijskih sustava i web stranica

Svaki put kada posjetite www.marunails.hr u zapisničku datoteku (log) web poslužitelja na web poslužitelju automatski se pohranjuje zapis (IP broj – broj koji identificira pojedinačno računalo ili drugi uređaj na webu; verzija preglednika, posjećena pod stranica, vrijeme i trajanje posjeta itd.). U te svrhe naše web stranice koriste kolačiće čija je priroda detaljno prikazana u Pravilima o kolačićima na web stranici. Ove podatke obrađujemo radi održavanja statistike posjetitelja na našoj web stranici kako bismo osigurali sigurnost informacijskih sustava.

Tako prikupljeni podaci obrađuju se na temelju legitimnog interesa voditelja obrade, bez njihove pojedinačne obrade i povezivanja s drugim podacima.

Društvene mreže, web usluge i povezani dodaci

RITA, obrt za usluge koristi Facebook, Twitter i Google Maps dodatke na www.marunails.hr kako bi vam omogućio korištenje značajki ovih društvenih mreža ili davatelja sadržaja (poput lajkanja; objavljivanja poruka; povezivanja, dijeljenja i javnog objavljivanja sadržaja; gledanje video zapisa, pregledavanje karata i određivanje lokacije obrta RITA).

Ako se koriste ovi dodaci, uspostavlja se izravna veza sa poslužiteljima ovih društvenih mreža ili davateljima usluga, a dio podataka o korištenju ovih usluga putem web stranice kojom upravlja RITA, obrt za usluge dijeli se s pružateljima ovih usluga i, ovisno o vašim postavkama, mogu se obraditi za njihovu daljnju upotrebu, uključujući za potrebe oglašavanja i izravnog marketinga. Ovisno o vašim željama za korištenje ovih pojedinačnih društvenih mreža, dio vaših osobnih podataka (kao što su vaša adresa e -pošte, identitet vaše društvene mreže, IP adresa, vaša lokacija, popis vaših prijatelja itd.) također se prosljeđuje svakoj društvenoj mreži.

Detaljnije informacije o svrhama i opsegu obrade osobnih podataka od strane pružatelja ovih web stranica mogu se dobiti izravno od pružatelja ovih usluga, operatera ovih društvenih mreža ili izravno unutar tih društvenih mreža.

RITA, obrt za usluge ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu vaših osobnih podataka putem gore navedenih društvenih mreža, mrežnih usluga i svih povezanih web stranica.

Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju Facebooka

Na ovoj web stranici integrirana je komponente poduzeća Facebook.

Društvena mreža je mjesto društvenih sastanaka na Internetu, online zajednica koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i i da se umrežavaju putem zahtjeva za prijateljstvo.

Tvrtka koje upravlja Facebook-om je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojim je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-in), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da pošalje prikaz odgovarajuće Facebook komponente iz Facebooka putem Facebook komponente. Pregledu svih Facebook dodataka može se pristupiti pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat s time koju je određenu pod-stranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik.

Ako je osoba istovremeno prijavljena na Facebook-u, Facebook detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika i za cijelo vrijeme trajanja svog boravka na našem internetskoj stranici – koje specifične podstranice naše internetske stranice je posjetio ispitanik. Ti se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezani su s odgovarajućim Facebook nalogom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jedan od Facebookovih gumba integriranih na našoj internetskoj stranici, npr. gumb “Sviđa mi se” ili ako ispitanik komentira, tada Facebook povezuje ove podatke s osobnim Facebook korisničkim nalogom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Facebook uvijek prima, putem Facebook komponente, informacije o posjeti našoj internetskoj stranici od strane ispitanika, kad god je osoba prijavljena istovremeno na Facebooku tijekom poziva naše internetske stranice. To se događa neovisno o tome pokreće li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija na Facebook nije poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako što će se odjaviti s naloga na Facebooku prije nego što uputi poziv našoj internetskoj stranici.

Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, dostupna na adresi https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebook-a. Osim toga, objašnjeno je koje postavke Facebook nudi kako bi zaštitio privatnost ispitanika. Dodatno, dostupne su različite opcije postavki kako bi se onemogućio prijenosa podataka na Facebook. Ove aplikacije može koristiti ispitanik kako bi onemogućio prijenos podataka na Facebook.

Korisnici podataka

Svi podaci prikupljeni na gore navedenoj pravnoj osnovi koristit će se u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni i neće se otkriti trećim stranama bez vašeg pristanka.

U okviru njihovih odgovornosti i zadataka, vaši osobni podaci bit će otkriveni sljedećim korisnicima podataka:

zaposlenici RITA, obrta za usluge;
davatelj poštanskih usluga, davatelj usluga e -pošte,
pružatelji usluga otpreme, pružatelji usluga uništavanja i mediji;
pružatelji usluga informacijske tehnologije u okviru upravljanja i održavanja softvera i hardvera;
administrator web stranice, Facebooka ili drugih društvenih mreža;
nacionalne vlasti koje nadziru naše poslovanje u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima.

RITA, obrt za usluge posebnu pozornost pridaje odabiru i kontroli ugovornih partnera koji djeluju kao obraditelji osobnih podataka u slučajevima kada je za obavljanje njihove usluge potreban pristup osobnim podacima. Izvođači su dužni slijediti naše upute, a njihova prikladnost za izvođenje tretmana podliježe našem povremenom pregledu. Ugovaratelji mogu obrađivati ​​vaše osobne podatke u druge svrhe, a nakon ispunjenja svrhe obrade ili nakon prestanka ugovornog odnosa, svi se podaci brišu.

Podaci za kontakt

Na pitanja o povjerljivosti vaših podataka, načinu na koji prikupljamo i obrađujemo vaše podatke ili vašim zahtjevima za ostvarivanje prava na vaše podatke odgovorit će odgovorna osoba u RITA, obrtu za usluge:

RITA, obrt za usluge
Trg bana J. Jelačića 1a,
Velika 34330
Hrvatska
Tel: 091 6076 087
E-mail: info@marunails.hr

Valjanost

Ova Politika privatnosti stupa na snagu s danom 01. listopad 2023.g. Pridržavamo pravo njene izmjene s vremena na vrijeme koje će odgovarati izmijenjenim postupcima i načinu obrade osobnih podataka ili promijenjenim zakonskim okolnostima. Izmjene će stupiti na snagu danom objave.

Shopping Cart